Get Adobe Flash player

Biên bản kiểm kê quỹ (dùng cho đồng Việt Nam) - Mẫu số C34-HD nhằm xác nhận tiền mặt bằng đồng Việt nam tồn quỹ thực tế và số chênh lệch thừa, thiếu so với sổ quỹ, trên cơ sở đó tăng cường quản lý quỹ và làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch.

Tải về Biên bản kiểm kê quỹ (dùng cho đồng Việt Nam) - Mẫu số C34-HD

Tin mới cập nhật

Hình ảnh

Liên kết